Egyetemeink évek óta szoros kapcsolatban állnak azoknak a közös TEMPUS projekteknek révén, amelyek célja a tantervek modernizálása, az oktatás fejlesztése multimédia alkalmazásával a matematika, informatika és közgazdaságtan területén. Az együttmûködés másik tartópillérét azok a közös kutatási programok képezik, amelyeket az önök oldalán elsôsorban Fehér János, Kátai Imre és Schipp Ferenc professzorok képviselnek. Az egyetemek nem foszthatók meg a kutatáshoz való kötôdésüktôl, mert ezáltal a lényegüket ragadnák el tôlük. Ha feladjuk a kutatás és oktatás egységét, az egyetemek csökkent értékû oktatást folytató kiképzôközpontokká válnak, olyan fiatal embereket bocsátva ki, akik - egy lengyel kolléga megfogalmazásával élve - tanulmányaik során csupán "csoportéletrajzokat" hoznak létre.

Átfogó, "európaorientált" együttmûködéseknek ki kell terjedniük az egyetemi élet minden aspektusára: a tanulmányokat folytatók mobilitására, a tanszékek és intézetek kooperációjára, a tanulmányi idô és vézettség elismerésére, hogy csak néhányat említsünk. Ne veszítsük ugyanis szem elôl: 1910 körül - a szükséges minimális

anyagiak birtokában - valaki kezdhette egyetemi tanulmányait Heidelbergben, majd bármiféle további kvalifikáció, felvételi vizsga nélkül folytathatta azokat a Sorbonne-on, azután mehetett Oxfordba és végül akár a Harvardra is, (ami egyébként abban az idôben nem volt még olyan híres és fontos). Európában tehát lassan Újra eljutunk oda, ahol e század elején már egyszer voltunk.

Engedjék meg, hogy együttmûködésünk jellemzését egy játékelméletbôl vett példával tegyem teljessé. Mint önök is tudják, a játékelmélet alkalmazást nyer bizonyos emberi viselkedések magyarázatánál, segíti közgazdasági- és szociológiai összefüggések megértését, stb.

A játékelmélet egyik fogalma a "pozitív összegû játék", egy játék, amelyben mindenki nyer. Az egyes játékosok nyereményüket nem a többiek vesztesége terhére érik el. Az európai síkon megvalósuló tudományos együttmûködés egy ilyen "pozitív összegû játék". Mindenki biztos lehet benne, hogy nyerni fog, miközben a tét észszerû keretek között mozog: mindenki, azaz az egyes személyek, az intézmények, a régiók, az országok, Európa.

visszakezdĹ‘laptovább