A számok büvölete

Karl-Heinz Indlekofer

Magnifice Domine Rector,

Spectabiles,

Kedves Kollégák,

Igen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elôször is szívbôl jövô köszönetet szeretnék mondani azért a nagy megtiszteltetésért, amelyben ma önök részesítettek, és a méltató szavakért is.

Mély megtisztelésnek érzem és boldog vagyok, hogy Magyarország legrégibb egyetemének díszdoktori címét elnyertem. Egy német költô, Gottfried Benn egyszer azt mondta: "Csak két dolgot sajnálok - hogy nem tanultam meg rendesen angolul és hogy soha nem jártam Budapesten." Ugyanazzal a lélegzetvétellel Pécset is említhette volna. Ha én valamit nem sajnálok, az az, hogy - különbözô okokból - már többször jártam Pécsett és remélem, még gyakran vissza fogok térni. Mindig nagy öröm számomra, ha az önök szép városát meglátogathatom.

Úton Európába

Ki volt jobb politikai próféta: Alexis de Torqueville vagy Dan Quayle? A válasz egyszerû: A prófécia-vetélkedô gyôztese egyértelmûen az USA egykori alelnöke. Alexis de Torqueville, aki egyébként több alkalommal bebizonyította, hogy korát megelôzô gondolkodó, túl messzire ment, amikor azt állította, hogy még magának a Mindenhatónak a terveit is ismeri. 1835-ben azt jövendölte, hogy Isten Európa minden országának békés jövôt tervez. A történelem menete egészen más irányt vett. Quayle alelnöknek ellenben teljes mértékben igaza volt, amikor az öreg kontinens szocialista rezsimjeinek bukása után azt nyilatkozta: "The recent developments in Eastern Europe are irreversible. But this may change in any minute." Korábban a történelemben még soha nem bizonyult egy nyelvbotlás ilyen gyorsan politikai próféciának. Európa átalakulóban van - mi pedig elindultunk Európába. Ezalatt kétségkívül egy olyan Európára gondolunk, amely - akármennyire fontosak is azok mindnyájunknak - nem merül ki az Európai Unió jelenlegi integrációs formáiban.

kezdĹ‘laptovább