Organizing committee

V. V. Skopenko (head)

V. S. Korolyuk and Yu. V. Prokhorov (co-heads)

A. D. Borisenko _____ V. V. Buldygin _____ S. S. Demidov
D. B. Gnedenko I. A. Ibragimov V. I. Khokhlov
O. I. Klesov Yu. G. Kondratiev Yu. V. Kozachenko
Yu. S. Mishura M. O. Perestyuk N. I. Portenko
Yu. A. Rozanov A. M. Samoilenko V. V. Sazonov
B. A. Sevastyanov A. N. Shiryaev Ya. G. Sinai
M. I. Shkil' A. V. Skorokhod M. I. Yadrenko
O. K. Zakusylo M. Z. Zgurovskii V. M. Zolotarev